From Hell (Vanuit de hel)

We zouden kunnen starten met een uitwijding over het meesterwerk dat From Hell is. Over dat het een meesterlijk opgebouwd verslag is van alle feiten en theorieën rond de Jack-The-Ripper-moorden uit het 19de-eeuwse Londen, gegoten in een fictief verhaal. Fictief omdat Alan Moore, de schrijver, uiteraard niet kan weten wat deze tegen gene gezegd heeft maar weldegelijk meesterlijk opgebouwd én de meest plausibele theorie rond deze zaak omdat Moore, in tegenstelling tot de “echte” ripperologen, geen enkel bewijsstuk achterwege gelaten of verdraaid heeft om zijn theorie te laten kloppen.
Los van het feit dat dit boek algemeen erkend wordt als één van de beste strips ooit gemaakt, is hier echter van belang wat de didactische merites ervan zijn. Die zijn legio. Omdat schrijver en tekenaar (Eddie Campbell) de realiteit zo nauwkeurig mogelijk trachtten te benaderen is dit boek immers meer dan een spannend verhaal. Elk detail uit het leven in de Britse hoofdstad rond het einde van de 19de
eeuw is aanwezig en klopt: van transport tot klederdracht, van architectuur tot klassenverschil, van eetgewoontes tot etiquette. Een klapper op gebied van aanschouwelijkheid dus, met als hoogtepunt een hoofdstuk dat volledig bestaat uit een rondrit met koets door historisch Londen voorzien van commentaar aangaande de verborgen geschiedenis van bepaalde gebouwen en monumenten door Jack The Ripper zelve.
Het boek is te omvangrijk om in zijn geheel te ontleden in de klas en de tekeningen iets te saai en te zwart-wit om de leerlingen in eerste instantie mee te sleuren maar een vaardig leerkracht die de gepaste omkadering aanbiedt zal wellicht de meeste leerlingen op de hand kunnen krijgen met een inleiding die de woorden: “seriemoordenaar”, “Johnny” en “Depp” bevat. (Cfr. de verfilming van het boek waarin Depp een rol vertolkt. Vermakelijke film, maar nog niet tot aan de enkels reikend van het bronmateriaal).
Het originele Engelstalige werk hanteert het Engels uit de beschreven tijdsperiode en is dus misschien wat te hoog gegrepen voor de doorsnee leerling maar men kan nu zijn voordeel doen met de Nederlandstalige edities waarvan op het moment van dit schrijven het eerste deel van drie in de winkel ligt. (PM)

Moore, Alan & Campbell, Eddie, From Hell., De Vliegende Hollander (°2010)