Lesmateriaal

Hier volgen de mogelijke gebruiken van strips in de les geschiedenis. Klik op de bijhorende voorbeelden en je downloadt het betreffende lesmateriaal. Allemaal gratis, gelieve dan ook de kunst van de eerlijke referentie de respecteren...

Instap

Het stripverhaal wordt gebruikt als instap in de materie van de les of lessenreeks. De leerling wordt als het ware in de geschiedenis gegooid en doet al direct de nodige indrukken op. De leerling wordt aangemoedigd na te denken over het tijdperk en alle aspecten die in het geselecteerde stripverhaal aan bod komen.

  • instap IsraĆ«lisch-Arabische conflicten met Onder Palestijnen van Joe Sacco: Palestina.pdf (download)

Illustratie
De leerkracht gebruikt het stripverhaal om theoretische gedeelten te illustreren. In de eerste plaats brengt dit de geschiedenis dichterbij omdat het de eerder statische afbeeldingen van ruines, kaarten en tijdslijnen een sprankeltje leven inblaast. Uiteraard zorgt het ook voor de nodige afwisseling en promoveert het stoffige voorouders tot actiehelden.
  • De Torens van Schermerwoude van Hermann als illustratie van gilden en het godsoordeel: Torens.doc (download)
  • Lesbrief bij de didactische strip Erasmus in Europa van Derks en Leisink: klik hier (hyperlink- zie pdf onderaan)

Oefeningen
Bij een groepswerk wordt het stripverhaal gebruikt als oefenmateriaal om te testen of de leerling de beoogde doelstellingen heeft bereikt. Dit gebeurt onder begeleiding van de leerkracht.
  • Oefeningen rond de stadstaten Athene en Sparta aan de hand van Orion van J.Martin: Orion.doc (download)
  • Oefeningen rond de kruistochten en de orde der Tempeliers aan de hand van Tristan van J.Martin: Tristan.doc (download)
  • Oefeningen rond de Nederlandse Gouden Eeuw en de zeevaart aan de hand van Michiel de Ruyter van Verhaegen en Kragt: zie link (door Janno van der Eem).
  • Oefeningen rond de Nederlandse Gouden Eeuw en de VOC aan de hand van De Vliegende Hollander van Verhaegen en Kragt: zie link (door Janno van der Eem).
  • Oefeningen rond WOII aan de hand van V-bommen op Antwerpen. van Verhaegen en Kragt: zie link (door Janno van der Eem).
  • Oefeningen rond de Iraanse revolutie aan de hand van Persepolis van Marjane Satrapi: klik hier (hyperlink).
  • Oefeningen rond islam en immigratie aan de hand van Senne & Sanne. Cordoba. van Verhaegen: zie link (door Janno van der Eem)
Paper
Bij uitbreiding kan de leerkracht op het einde van een lessenreeks ook een paper laten maken, waarin een leerling aan de hand van een album of albumreeks dieper ingaat op een deelaspect van de leerstof.

Seminarie
Stripverhalen zijn uiteraard ook heel dankbaar materiaal om als basis te dienen voor een vakoverschrijdend eindwerk, zeker in de seminariemethodiek die heden bon ton is in de derde graad van veel scholen. In zo'n seminarie wordt een jaar wekelijks gewerkt aan wat uiteindelijk een eindwerk zal worden. Dat eindwerk wordt op het einde van het schooljaar ook door de leerlingen verdedigd

Verder
Lezing over stripverhalen op de Dag van het Nederlands, 14 oktober 2009: tekst (download).