Logicomix

Logicomix is een turf met zeer didactische bedoelingen. Hier en daar klinkt gejuich omtrent deze graphic novel en de durf die het aan de dag legt om een moeilijk onderwerp aan te snijden. Eerlijk gezegd kan je Logicomix moeilijk een bijzonder goede strip noemen, laat staan dat het werkelijk een goed verhaal heeft. Daarvoor is het een beetje te gekunsteld. Het leven van Bertand Russell en collega's is gegoten in een neo-Grieks drama waarbij een zelfbewust kaderverhaal vaak ergerlijk komt onderbreken. Allemaal een beetje té didactisch en zelfverwijzend eigenlijk. De lichtjes swingende klare lijn is beheerst en het boek is zeker professioneel vormgegeven, einde-pagina-cliffhangers en onomatopeeën incluis. Het interessante aan Logicomix blijft echter voornamelijk dat je in contact komt met bepaalde gegevens uit de ideeëngeschiedenis de je anders misschien links had laten liggen. En op dat vlak slaagt het boek in zijn opzet: een bepaald scharniermoment in de geschiedenis van de wiskunde en de logica verteerbaar aan te bieden aan (al dan niet jonge) leken. Je kunt er alvast makkelijk fragmentjes uit plukken en voorschotelen in de klas. (SC)

Doxiadis, Apostolos; Papadimitriou, Christos H.; Papadatos, Alecos; Di Donna, Annie; Logicomix. Een epische zoektocht naar de waarheid., De Vliegende Hollander, 2009