Une vie chinoise

De Chinese stripauteur Li Kunwu en de Franse P. Otié verhalen in Une vie chinoise de jeugd van Li in het maoïstische China. In deel 1, Le temps du père, zie je hoe de kleine groeit op het tempo van de grote fases van het communistisch Middenrijk. Een eerste hoofdstuk benadrukt de grote hongersnood op het einde van de jaren '50 en hoe dit heel China bracht tot dramatische ingrepen op mens en milieu. De culturele revolutie van de jaren '60 (hoofdstuk 2) drijft het land naar een gewelddadige wanorde, waar alle waarden en verhoudingen blijken op te gaan in rook. Li en zijn gehersenspoelde leeftijdsgenoten beroepen zich op Mao's rode boekje om elke volwassene te ondergraven, door middel van verklikking en verdachtmaking. Zo beleeft de lezer de historische maalstroom die leidde tot strafkampen en burgeroorlog vanuit de ogen (en daden) van enkele kinderen. Al vlug merkt de jonge Li zelf dat de wereld niet zo kinderlijk eenvoudig in mekaar steekt als de maoïstische slagzinnen laten blijken. De strip toont ook oprecht hoe het Chinees communisme niet enkel een verhaal van collectiviteitszin was maar ook vaak steunde op scherpe competitie tussen individuen, families, dorpen... Ver van het strakke sociaal-realisme, hanteert Li Kunwu een directe, naïeve tekenstijl die zowel aansluit bij de kinderlijke invalshoek als bij de kalligrafische traditie. Dit stripverhaal is zeker iets voor in de klas maar het is nog wachten op de Nederlandse vertaling... (SC)

Kunwu, Li & Otié, P., Une vie chinoise. 1. Le temps du père., Kana, 2009