Erasmus in Europa


De Rotterdamse Erasmus Universiteit gaf aan Rob Derks en René Leisink de opdracht een kort stripverhaal te maken over Erasmus dat voldoende toegankelijk zou zijn voor kinderen vanaf 10 jaar. De stripmakers werden begeleid door historici Jan van Herwaarden en Adrie van der Laan. Het resultaat is een vlot en bondig beeldverhaal waarin het leven van Erasmus op komische wijze de revue paseert. De stroken zitten vol woordspelingen en gewilde anachronismen, die hun duiding verdienen in de klas. De chronologische opbouw doet soms wat opsommerig aan. In feite gaat het hier om een lichtvoetige samenvatting van Erasmus' leven in stripvorm. De bedoeling was hier duidelijk geen meesterwerk in het genre, wel een handig en didactisch middel. In die opzet is het boekje geslaagd, al zal het soms een tikkeltje te schools zijn voor leerlingen van het vierde middelbaar. Toch lijkt het ons een goed middel om het leven van de bekende humanist aan te kaarten, vooral als instap.

De lesbrief die erbij hoort maakt een les mogelijk waarin zowel historische termen aan bod komen als meer algemene woorden en namen. Dit gebeurt door middel van topische vragen maar ook enkele tekenopdrachten en opzoekingstaken (in de strip en daarbuiten). De vragen slaan op verbale, visuele én emotionele aspecten.

De beeldtaal is geschikt gezien de didactische opzet: een hedendaagse (en zeer Nederlandse) mix van cartoonesk en klare lijn. De kleuren zijn functioneel maar niet te fel en de beeldelementen behoren tot de klassieke codes van het stripverhaal (kaders, tekstballonnen etc.). De materiële cultuur (kostuums, decors etc.) kregen de nodige aandacht maar van mentaliteitsgeschiedenis is hier natuurlijk geen sprake. Daarvoor zijn de flat characters teveel het alibi voor de tekstballonnen die ze dragen.

Kortom, binnen zijn opzet is dit project geslaagd en levert het kant-en-klaar materiaal voor een illustratie van of een instap rond Erasmus. Het toont ons echter niet de ware draagkracht van beeldverhalen als een volwassen en autonome vertelvorm zoals film of proza.

Meer info.

Derks, Rob & Leisink, René, Erasmus in Europa., Erasmus Universiteit Rotterdam, 2009.
Seb Conard