Het graf van de keizer


De jonge, Vlaamse strip breekt potten in het buitenland, of zo wordt toch in eigen streek dan weer gepredikt voor het voetvolk. Gerolf van de Perre behoort tot die nieuwe generatie maar blijft een buitenbeentje: hij is eerder een stripschilder. Zoals Steenstof, Huishulp en bouwt hij zijn beeldverhalen uit schilderijen. Het draait bij hem steeds om het andere China, het China van de verwaarloosden, zij die ondermeer plaats moeten maken voor de megalomane projecten van het bestuur. In Het Graf van de Keizer volgt de lezer twee kinderen die samen een imaginaire wereld opbouwen om te ontsnappen aan een wereld -letterlijk- in verval: de oude, krottige hutongs moeten dra plaatsmaken voor torenhoge nieuwbouw. Minder evident voor in de klas, gezien de stijl en de persoonlijk-po√ętische vertelling, maar de strip vormt ongetwijfeld een verrassende instap om bij jongeren de problematieken aan te kaarten van het hedendaagse, snelgroeiende China.

Het graf van de keizer. door Gerolf van de Perre bij Bries, 2008. Seb Conard