Doorheen de tijden

  • Mayeu, Max & Snoeck, Xavier, De Timoers., Dupuis, °1955
  • Loerakker, Co & Roep, Thom, Van nul tot nu., Big Balloon, °1984
  • Rifkin, Jeremy & RSA Animate, The Empathic Civilisation., online video, 2010
  • Zoppi, Eugenio & Cabado, Alberto, Geschiedenis van de mensheid in stripverhalen., Edito-Service, °1983