Laat ze strips lezen!


Titel en ondertitel ("informatie en suggesties voor school, thuis en bibliotheek") dekken perfect de lading van dit handboek van Jan Cumps en Kurt Morissens. Eigenlijk is het een diverse verzameling essays en suggesties om eenieder wat bij de hand te nemen die minder vertrouwd is met de opvoedende kracht van strips of daarvan nog moet overtuigd worden. De onderwerpen beslaan zowel politiek, geschiedenis, de Nederlandse en andere talen, gebruik en misbruik van de term "grafisch roman" etcetera, doorgaans vanuit een educatief standpunt. De auteurs hebben duidelijk een ruim inzicht in de gebieden van strips en opvoeding, halen op zeer neutrale wijze erg verscheidene meningen aan en schetsen een representatief beeld van het stripaanbod (Vlaanderen en daarbuiten, van Kiekeboe tot Vallende Ziekte). Aan de grondslag ligt een evenwichtige overtuiging in de opvoedende mogelijkheden van het beeldverhaal, zoals verder ook blijkt uit de afsluitende essays van Michel Kempeneers en Geert De Weyer. Leraren zullen er zeker ideeën mee opdoen. Sébastien Conard

("Laat ze strips lezen! Informatie en suggesties voor school, thuis en bibliotheek" door Jan Cumps en Kurt Morissens bij Acco)